mơ về đánh người

Giải mã giấc mơ có thấy đánh người

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy đánh người Nếu mơ thấy mình đang vung tay đánh người, dự báo quan hệ giao tiếp của bạn khá căng thẳng, bạn cần học cách sẻ chia và thấu hiểu. Giấc mơ đánh người có nghĩa là quan hệ giao tiếp căng thẳng hay bị bạn bè hiểu nhầm. Hành vi đánh người trong mơ cho