Giải mã giấc mơ có thấy con Rồng

Rồng có mặt khá nhiều trong của mọi ngưòi. Hình ảnh rồng đại diện cho sức sống lành mạnh và đặc tính của người cổ đại phương Đông. Nhìn chung, nằm là điềm báo tốt lành.

Rong dong D153 Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy con Rồng

là đại cát đại lợi.

thấy rồng vào chợ: có địa vị cao sang.

– Nằm mơ thấy bắn rồng: điềm đại cát.

– Nằm mơ thấy cưỡi rồng: có bổng lộc.

Rồng có mặt khá nhiều trong các của mọi ngưòi. Hình ảnh rồng đại diện cho sức sống lành mạnh và đặc tính của người cổ đại phương Đông. Nhìn chung, nằm mơ thấy rồng là điềm báo tốt lành.

Các số liên quan đến giấc mơ:

Con rồng: 10 – 50 – 90

Rồng bay: 57 – 34

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>