Giải mã giấc mơ có thấy vợ chồng quan hệ

thấy vợ đánh phấn: cãi nhau.  thấy hai người con gái lâu ngày gặp lại là điềm đại hung.
quan he1 Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy vợ chồng quan hệ

– Nằm mơ thấy vợ vui vẻ: được của.

– Nằm mơ thấy vợ chồng vái nhau: chia tay.

– Nằm mơ thấy vợ chồng nắm tay nhau: đại cát.

– Nằm mơ thấy vợ trang điểm lộng lẫy: phải chia tay.

– Nằm mơ thấy vợ: công việc thay đổi.

– Nằm mơ thấy vợ đeo dao: gặp lại con.

– Nằm mơ thấy cửa mở: vợ ngủ đêm ở ngoài nhà.

– Nằm mơ thấy vợ đánh phấn: cãi nhau.

– Nằm mơ thấy hai người con gái lâu ngày gặp lại là điềm đại hung.

Các số liên quan đến :

Ân ái: 25 – 75

Làm tình: 19 – 69

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>